Matematikkvideoer

α00294: Sammensatt sannsynlighet - Introduksjon

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Sammensatt sannsynlighet"

I denne videoen beregner vi sannsynligheten for at to gutter fra hver sin klasse blir trukket ut til en middag med rektor.

Utgitt: 2016-07-29

Varighet: 9 minutter og 16 sekunder

Denne videoen har tilhørende kompetansemål.

Denne videoen har tilhørende læringsmål.

Denne videoen har tilhørende oppgaver. Kontakt oss for tilgang.