Matematikkvideoer

α00282: Teoretisk sannsynlighet - komplementære hendelser

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Teoretisk sannsynlighet"

I denne videoen repeterer jeg begrepet utfallsrom og går igjennom begrepet komplementære hendelser. Jeg bruker her lykkehjuleksempelet fra forrige video for å vise at vi kan regne på en annen måte ved å bruke det vi har lært om komplementære hendelser.

Utgitt: 2016-07-20

Varighet: 13 minutter og 46 sekunder

Denne videoen har tilhørende kompetansemål.

Denne videoen har tilhørende læringsmål.

Denne videoen har tilhørende oppgaver. Kontakt oss for tilgang.