Matematikkvideoer

α00280: Teoretisk sannsynlighet vs eksperimentell sannsynlighet

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Teoretisk sannsynlighet"

I denne videoen går jeg gjennom en situasjon der man trekker en ball fra en bøtte. Begreper som gunstige utfall og mulige utfall samt utfallsrom blir gjennomgått. Til slutt i videoen kommer det en oppgave om dropstrekning som også blir gjennomgått.

Utgitt: 2016-07-20

Varighet: 9 minutter og 56 sekunder

Denne videoen har tilhørende kompetansemål.

Denne videoen har tilhørende læringsmål.

Denne videoen har tilhørende oppgaver. Kontakt oss for tilgang.