Matematikkvideoer

β00239: Forholdet mellom hypotenus og katet i en likebeint rettvinklet trekant

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Pythagoras læresetning"

I denne videoen bruker jeg Pythagoras' setning på en rettvinklet likebeint trekant. Setter lengden av katetene lik x og finner et uttrykk for hypotenusen.

Utgitt: 2015-02-18

Varighet: 8 minutter og 31 sekunder

Denne videoen har tilhørende kompetansemål.

Denne videoen har tilhørende læringsmål.

Denne videoen har tilhørende oppgaver. Kontakt oss for tilgang.