Matematikkvideoer

β00236: Pytagoras' og spesielle trekanter del 2 (med benevning)

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Pythagoras læresetning"

I denne videoen viser jeg hvordan man kan finne de andre sidene i en 30°, 60°, 90° trekant når den lengste kateten er oppgitt. Jeg regner med benevning i denne videoen. Ellers er det samme oppgave som blir gjennomgått som i video 00235. Denne videoen er ment for de som ønsker utfordringer.

Utgitt: 2015-02-08

Varighet: 8 minutter og 12 sekunder

Denne videoen har tilhørende kompetansemål.

Denne videoen har tilhørende læringsmål.

Denne videoen har tilhørende oppgaver. Kontakt oss for tilgang.