Matematikkvideoer

α00234: Pytagoras' og spesielle trekanter del 1

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Pythagoras læresetning"

I denne videoen går jeg igjennom egenskapene til en trekant med vinklene 30°, 60°, 90° ved å først se på en likesidet trekant som deles i to trekanter. Deretter løser jeg en oppgave der vi skal finne korteste katet når hypotenusen er kjent.

Utgitt: 2015-02-08

Varighet: 7 minutter og 41 sekunder

Denne videoen har tilhørende kompetansemål.

Denne videoen har tilhørende læringsmål.

Denne videoen har tilhørende oppgaver. Kontakt oss for tilgang.