Matematikkvideoer

β00232: Finne katet ved hjelp av Pytagoras' læresetning

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Pythagoras læresetning"

I denne videoen viser jeg hvordan man kan finne lengden av en katet ved hjelp av Pytagoras' læresetning hvis den andre kateten og hypotenusen er oppgitt. I denne videoen regner jeg med benevning. Jeg viser også hvordan man kan lage en formel for å finne den ene kateten uttrykt ved hypotenusen og den andre kateten.

Utgitt: 2015-03-29

Varighet: 10 minutter og 6 sekunder

Denne videoen har tilhørende kompetansemål.

Denne videoen har tilhørende læringsmål.

Denne videoen har tilhørende oppgaver. Kontakt oss for tilgang.