Matematikkvideoer

α00192: Enkel beregning av prosentandeler

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Prosentregning"

I denne videoen viser jeg hvordan man i mange tilfeller svært enkelt kan regne ut prosentandeler uten å bruke en formel. Oppgavene er av en slik type at man kan sette opp den relevante brøken umiddelbart. Deretter kan man enten utvide brøken slik at nevneren blir 100 (i de tilfellene nevneren går opp i 100). Ellers kan man bare gjøre om brøken til desimaltall og flytte kommaet to plasser til høyre.

Utgitt: 2014-07-28

Varighet: 3 minutter og 20 sekunder

Denne videoen har tilhørende læringsmål.

Denne videoen har tilhørende oppgaver. Kontakt oss for tilgang.