Matematikkvideoer

α00163: Prosent og promille del 2

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Prosentregning"

Dette er video nummer to om regning med prosent og promille der spørsmål b) ifra forrige video blir besvart.

Utgitt: 2014-07-14

Varighet: 9 minutter og 14 sekunder

Denne videoen har tilhørende læringsmål.

Denne videoen har tilhørende oppgaver. Kontakt oss for tilgang.