Matematikkvideoer

α00162: Prosent og promille del 1

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Prosentregning"

I denne videoen blir begrepet promille introdusert. Jeg forklarer hvilke situasjoner det er hensiktsmessig å bruke promille og regner på et sammensatt, parktisk eksempel om promillekontroll. Dette er den første delen av videoen der spørsmål a) av promillekontrolloppgaven blir besvart.

Utgitt: 2014-07-14

Varighet: 16 minutter og 33 sekunder

Denne videoen har tilhørende læringsmål.