Matematikkvideoer

α00161: Prosentregning - Regning med renter del 2

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Prosentregning"

I denne videoen presenterer jeg en renteformel som gjelder for deler av et år. Jeg viser også hvordan man beregner antall rentedager ved hjelp av "knoketeknikken". Jeg går så igjennom et eksempel der vi beregner rentene på et inskudd i en bank, når pengene står inne i et visst tidsrom.

Utgitt: 2014-07-15

Varighet: 12 minutter og 54 sekunder

Denne videoen har tilhørende læringsmål.

Denne videoen har tilhørende oppgaver. Kontakt oss for tilgang.