Matematikkvideoer

α00160: Regning med renter del 1

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Prosentregning"

I denne videoen kommer jeg med en definisjon på begrepet rente og går igjennom et enkelt eksempel der man beregner renter for to måneder av et år.

Utgitt: 2014-07-14

Varighet: 6 minutter og 37 sekunder

Denne videoen har tilhørende læringsmål.