Matematikkvideoer

Σ00156: Vekstfaktor - Finne p %

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Prosentregning"

Her løser vi en vanskelig oppgave som går ut på å finne årlig prosentvis økning, p %. Denne videoen er så pass krevende at man bør kunne likninger og potensregning fra før. Tema som gjennomgås ligger litt utenfor pensum i grunnskolen.

Utgitt: 2014-07-13

Varighet: 15 minutter og 1 sekunder

Denne videoen har tilhørende oppgaver. Kontakt oss for tilgang.