Matematikkvideoer

α00150: Bruk av prosent i forbindelse med diagrammer

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Prosentregning"

I denne videoen går vi igjennom en oppgave der man skal hente informasjon ifra et linjediagram for å svare på spørsmål knyttet til prosent.

Utgitt: 2014-07-12

Varighet: 12 minutter og 56 sekunder

Denne videoen har tilhørende læringsmål.

Denne videoen har tilhørende oppgaver. Kontakt oss for tilgang.