Matematikkvideoer

β00145: Prosentregning - Sammenlikning av størrelser del 2

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Prosentregning"

Her går jeg igjennom flere eksempler på relative, prosentvise sammenlikninger mellom størrelser.

Utgitt: 2014-07-10

Varighet: 11 minutter og 9 sekunder

Denne videoen har tilhørende læringsmål.

Denne videoen har tilhørende oppgaver. Kontakt oss for tilgang.