Matematikkvideoer

β00144: Prosent - Sammenlikning mellom to størrelser

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Prosentregning"

Her viser jeg hvordan man foretar en relativ, prosentvis sammenlikning mellom to størrelser. Jeg introduserer også en formeltrekant som kan brukes i prosentregning for de som ikke har lært seg likninger.

Utgitt: 2014-07-10

Varighet: 14 minutter og 14 sekunder

Denne videoen har tilhørende læringsmål.

Denne videoen har tilhørende oppgaver. Kontakt oss for tilgang.