Matematikkvideoer

α00141: Prosent Introduksjon av formel

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Prosentregning"

I denne videoen løser vi en oppgave der vi skal finne 5 % av en arv.

Utgitt: 2014-07-27

Varighet: 7 minutter og 24 sekunder

Denne videoen har tilhørende læringsmål.

Denne videoen har tilhørende oppgaver. Kontakt oss for tilgang.