Matematikkvideoer

β00138: Tolkning of analyse av en empirisk funksjon

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Ikke-lineære funksjoner"

Her fortsetter vi å løse eksamensoppgaven ifra forrige video.

Utgitt: 2014-07-07

Varighet: 16 minutter og 1 sekunder

Denne videoen har tilhørende læringsmål.

Denne videoen har tilhørende oppgaver. Kontakt oss for tilgang.