Matematikkvideoer

α00125: Lineær regresjon

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Lineær tilnærming"

I den her videoen går jeg igjennom hvordan man finner en lineær tilnærming til en graf basert på empiriske data.

Utgitt: 2014-07-03

Varighet: 14 minutter og 44 sekunder

Denne videoen har tilhørende læringsmål.

Denne videoen har tilhørende oppgaver. Kontakt oss for tilgang.