Matematikkvideoer

00088: Andregradsfunksjoner - del 2

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Ikke-lineære funksjoner"

Utgitt: 2014-03-04

Varighet: 24 minutter og 23 sekunder

Denne videoen har tilhørende læringsmål.

Denne videoen har tilhørende oppgaver. Kontakt oss for tilgang.