Matematikkvideoer

00086: Ikke-lineære funksjoner - Omvendt proporsjonale funksjoner

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Ikke-lineære funksjoner"

Sier noe vedrørende begrepet hyperbel til slutt. Hyperbel kan se annerledes ut enn den grafen jeg presenterer. Diagrammet viser en hyperbel av typen y=k/x

Utgitt: 2014-02-23

Varighet: 24 minutter og 28 sekunder

Denne videoen har tilhørende læringsmål.

Denne videoen har tilhørende oppgaver. Kontakt oss for tilgang.