Matematikkvideoer

00049: getSmart Prosentregning - Gjennomgang av noen aktiviteter

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Prosentregning"

I denne videoen viser jeg noen eksempler på hensiktsmessige aktivieter med kortene. Jeg viser også hvor man går på nettsiden www.getsmart.no for å finne frem til en aktivitet som passer godt som første aktivitet med de fleste getSmart produktene. Et stykke ut i videoen viser jeg hvordan man kan jobbe med noen av kortene for å trene elevene i prosentvis endring. I denne sammenheng knytter jeg bruken av kortene opp mot praktiske oppgaver fra dagliglivet.

Utgitt: 2013-10-27

Varighet: 15 minutter og 13 sekunder