Matematikkvideoer

00005: Algebra - Faktorisering av uttrykk

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Faktorisering av algebrauttrykk"

I denne videoen gjennomgår jeg faktorisering av algebrauttrykk. Både uttrykk bestående av ett ledd og uttrykk bestående av flere ledd blir gjennomgått.

Utgitt: 2013-10-04

Varighet: 9 minutter og 27 sekunder

Denne videoen har tilhørende læringsmål.

Denne videoen har tilhørende oppgaver. Kontakt oss for tilgang.