Matematikkvideoer

Sannsynlighet basert på erfaringer

Tilbake til emne-oversikt
 • α00289: Sannsynlighet basert på erfaringer - Introduksjon

  I denne videoen går jeg igjennom et eksempel der et gammelt ektepar går igjennom en skog og tar forskjellige stivalg. Basert på historikken deres, regner skogvokteren seg frem til hvor sannsynlig det er at de ender opp på fire forskjellige steder på andre siden av skogen.

  Utgitt: 2016-07-27

  Varighet: 14 minutter og 7 sekunder

 • α00290:Sannsynlighet basert på erfaringer - Kast av tegnestift

  I denne videoen ser vi på et eksempel på et eksperiment med mange del-eksperimenter der vi beregner sannsynligheten for at tegnestiften blir liggende med spissen opp.

  Utgitt: 2016-07-27

  Varighet: 13 minutter og 46 sekunder

 • α00291: Sannsynlighet basert på erfaringer - Simulering

  I denne videoen forklarer jeg hva som menes med simulering. Jeg viser hvordan man kan bruke en mynt til å finne sannsynligheten for at det er to gutter og en jente i en søskenflokk på tre. Oppgaven er hentet fra Maximum 10. Det må sies at burde vært gjort mange flere eksperimenter for å finne sannsynligheten for hendelsen "to gutter og en jente".

  Utgitt: 2016-07-27

  Varighet: 9 minutter og 1 sekunder

 • α00292: Sannsynlighet basert på erfaringer - Simulering i regneark

  I denne videoen viser jeg hvordan regnearket kan gi oss et tilfeldig tall større eller lik null og mindre enn en ved hjelp av en formel. Ved å multiplisere formelen med et heltall kan man få hvilket som helst tilfeldig tall. Jeg viser også en formel som gir oss alle heltall fra og med en oppgitt til og med en oppgitt verdi. Denne formelen bruker vi til simulering av 2000 terningkast. Vi beregner til slutt den relative frekvensen for hendelsen 6 som vi finner er svært nære 1/6. NB! I videoen har det blitt en feil der jeg sier relativ frekvens for antall seksere... Dette er ikke riktig. Se rett ordlyd noen setninger opp.

  Utgitt: 2016-07-27

  Varighet: 12 minutter og 5 sekunder

 • α00293: Sannsynlighet basert på erfaringer - Simulering i regneark del 2

  I denne videoen simulerer jeg 1000 myntkast ved hjelp av regnearket. Vi ser at den relative sannsynligheten for hendelsen mynt er svært nær den teoretiske sannsynligheten for mynt. Ved å kjøre enda flere eksperimenter kunne vi sagt at P(mynt)=0,5

  Utgitt: 2016-07-27

  Varighet: 8 minutter og 46 sekunder