Matematikkvideoer

Formelregning

Tilbake til emne-oversikt
 • α00031: Formelregning - Introduksjon

  I denne videoen forklarer jeg hva det vil si å omgjøre en formel. Jeg viser noen relativt enkle formler som jeg velger å omgjøre. Man bør kunne likningsreglene før man ser denne videoen.

  Utgitt: 2013-10-20

  Varighet: 10 minutter og 37 sekunder

 • α00032: Formelregning - Omgjøring av formler, del 2

  I denne videoen fortsetter jeg å omgjøre formler. Det er kun enkle formler jeg bruker som eksempler. Man trenger bare å kunne enkle likningsregler for å ha forutsetninger for å forstå det som gjennomgås.

  Utgitt: 2013-10-20

  Varighet: 7 minutter og 6 sekunder

 • α00033: Formelregning - Omgjøring av formler, del 3

  I denne videoen viser jeg hvordan man faktoriserer et flerleddet uttrykk og deretter finner et uttrykk for h uttrykt ved A og r. Formelen det arbeides med er overflatearelet til en sylinder. Vanskelighetsgrad=middels (ungdomsskole)

  Utgitt: 2013-10-20

  Varighet: 5 minutter og 20 sekunder

 • β00034: Formelregning - Omgjøring av formler, del 4

  I denne videoen har jeg laget en fiktiv formel der vi skal se hvordan vi kan finne s uttrykt ved p og d ved å faktorisere et flerleddet uttrykk der s inngår i begge ledd. Vanskelighetsgrad = høy (ungdomsskole).

  Utgitt: 2013-10-20

  Varighet: 3 minutter og 31 sekunder

 • β00035: Formelregning - Formel for overflateareal til en sylinder

  Oppgaven som blir gjennomgått i denne videoen lyder som følger: Lag en formel for overflatearealet til en sylinder uttrykt ved radien, r og volumet, V. Vanskelighetsgrad=høy (ungdomsskole) I slutten av videoen gis det en lekse der oppgaven er å finne ut hvor hvor mange ganger større volumet til en kule blir om radien i kula dobles.

  Utgitt: 2013-10-20

  Varighet: 6 minutter og 22 sekunder

 • β00036: Formelregning - Hvor mange ganger større blir en kule om radien dobles

  I denne videoen går vi igjennom leksa fra forrige video om formelregning. I videoen kunne spørsmålet vært mer presist formulert. Oppgavven går ut på å finne ut hvor mange ganger større en kule blir dersom vi dobler radien i kula. Dette skal gjøres ved formelregning! Vanskelighetsgrad: høy (ungdomsskole)

  Utgitt: 2013-10-20

  Varighet: 6 minutter og 9 sekunder

 • Σ00010: Formelregning - Omgjøring av formler

  Gjennomgang av utfordrende oppgave. Vanskelighetsgrad: ungdomsskole (høy). Oppgaven går ut på å uttrykke sidelengden, s ved arealet til en sammensatt figur bestående av et kvadrat og en likesidet trekant som begge har sider med lengde s.

  Utgitt: 2013-10-05

  Varighet: 12 minutter og 7 sekunder