Produkter

getSmart Måling: Volum

img
Klikk for en gjennomgang

Det anbefales å se et eksempel på en svært lærerik aktivitet.

1 - 9140,- NOK
10 - 49119,- NOK
50 +99,- NOK

Alder: 12 år og oppover

Denne kortstokken omhandler regning med volumenheter. Den egner seg for barn fra 12 år og oppover. Enhetene man regner med er; ml, cm³, cl, dl, dm³, liter, hl, m³. (Det er kun ett kort innefor hver av enhetene ml, cl og m³). 25 % av kortene av bilder av sylindere der en viss andel (for eksempel fire av totalt fem deler) er markert. Det totale innvendige volumet av sylinderen står på kortet, men man på selv finne ut volumet av væsken inne i sylinderen (den markerte delen) som utgjør kortets verdi. Her kommer altså konkretiseringen inn. Denne kortstokken er sammen med getSmart Måling: Tid de to vanskeligste kortstokkene under hovedområdet måling. Uavhengig av alder bør man derfor starte med de kortstokkene som omhandler lengde og masse. Etter hvert kan man gå over til volum- og tidskortstokken. Produktet er beregnet til bruk på siste del av mellomtrinnet og ungdomstrinnet, men spill med kortstokken vil også kunne gi god regnetrening for eldre ungdommer og voksne.

img img img img

Kompetansemål

Følgende årstrinn blir dekket av produktet; 7 10 Vg1P

Indikerer at aktiviteter med produktet gjør at elevene får dekket hele gjeldende kompetansemål.
Indikerer at aktiviteter med produktet gjør at elevene får dekket deler av gjeldende kompetansemål.
Indikerer at aktiviteter med produktet gjør at elevene får dekket noe av gjeldende kompetansemål.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • velge passende måleenheter og regne om mellom ulike måleenheter
  (Kompetansemål etter 7. årstrinn, hovedområdet «Måling»)
 • bruke forhold i praktiske sammenhenger, regne med fart og regne om mellom valutaer
  (Kompetansemål etter 7. årstrinn, hovedområdet «Måling»)
 • velge passende måleenheter, forklare sammenhenger og regne om mellom ulike måleenheter, bruke og vurdere måleinstrumenter og målemetoder i praktisk måling, og drøfte presisjon og måleusikkerhet
  (Kompetansemål etter 10. årstrinn, hovedområdet «Måling»)
 • regne med forholdstall, prosent, prosentpoeng og vekstfaktor
  (Kompetansemål etter Vg1P, hovedområdet «Tall og algebra»)
 • bruke varierte måleenheter og måleredskaper, analysere og drøfte presisjon og målenøyaktighet
  (Kompetansemål etter Vg1P, hovedområdet «Geometri»)

Dokumenter

Regler - PowerPointStørr.:
  getSmart Vri Åtter - Måling_Volum.pps  1.87 MB 

Regler - PDFStørr.:
  Regler - getSmart Måling.pdf  430.44 KB