Produkter

getSmart Grønn

img
Klikk for en gjennomgang

Det anbefales å laste ned
en demonstrasjons-PowerPoint.

1 - 9140,- NOK
10 - 49119,- NOK
50 +99,- NOK

Alder: 10 år og oppover

Denne kortstokken omhandler regning med negative tall. Kortstokken egner seg for barn fra 10 år og oppover. Spesielt på ungdomstrinnet vil man få maksimalt ut av dette produktet. For mellomtrinnet er det laget spennende spill med forskjellige vanskelighetsgrader. De enkleste går på forståelse av tallinja, mens andre spill som intervall krig med satsing, også lar elevene utfolde seg innenfor tema sannsynlighet uten å måtte ha forkunnskaper fra skolen. Dette produktet har særdeles store differensieringsmuligheter og er derfor like relevant på mellomtrinnet som ungdomstrinnet.

Kompetansemål

Følgende årstrinn blir dekket av produktet; 4 7 10

Indikerer at aktiviteter med produktet gjør at elevene får dekket hele gjeldende kompetansemål.
Indikerer at aktiviteter med produktet gjør at elevene får dekket deler av gjeldende kompetansemål.
Indikerer at aktiviteter med produktet gjør at elevene får dekket noe av gjeldende kompetansemål.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • beskrive plassverdisystemet for de hele tallene, bruke positive og negative hele tall, enkle brøker og desimaltall i praktiske sammenhenger, og uttrykke tallstørrelser på varierte måter
  (Kompetansemål etter 4. årstrinn, hovedområdet «Tall»)
 • beskrive plassverdisystemet for desimaltall, regne med positive og negative heltall, desimaltall, brøker og prosent, og plassere dem på tallinjen
  (Kompetansemål etter 7. årstrinn, hovedområdet «Tall og algebra»)
 • vurdere sjanser i dagligdagse sammenhenger, spill og eksperimenter og beregne sannsynlighet i enkle situasjoner *
  (Kompetansemål etter 7. årstrinn, hovedområdet «Statistikk og sannsynlighet»)
 • sammenligne og regne om heltall, desimaltall, brøker, prosent, promille og tall på standardform og uttrykke slike tall på varierte måter
  (Kompetansemål etter 10. årstrinn, hovedområdet «Tall og algebra»)
 • bruke faktorer, potenser, kvadratrøtter og primtall i beregninger
  (Kompetansemål etter 10. årstrinn, hovedområdet «Tall og algebra»)
 • utvikle, bruke og gjøre rede for metoder ved hoderegning, overslagsregning og skriftlig regning tilknyttet de fire regneartene
  (Kompetansemål etter 10. årstrinn, hovedområdet «Tall og algebra»)
 • bestemme sannsynligheter gjennom eksperimentering, simulering og beregning i dagligdagse sammenhenger og spill *
  (Kompetansemål etter 10. årstrinn, hovedområdet «Statistikk, sannsynlighet og kombinatorikk»)
 • beskrive utfallsrom og uttrykke sannsynligheter som brøk, prosent og desimaltall *
  (Kompetansemål etter 10. årstrinn, hovedområdet «Statistikk, sannsynlighet og kombinatorikk»)
 • vise med eksempler og bestemme antall muligheter i enkle kombinatoriske problemer *
  (Kompetansemål etter 10. årstrinn, hovedområdet «Statistikk, sannsynlighet og kombinatorikk»)

 • *Spillet Intervallkrig med satsing er en aktiviteter med produktet som dekker noe innenfor de tre kompetansemålene

Dokumenter

Regler - PowerPointStørr.:
  getSmart Intervallkrig med satsing - Grønn.pps  1.67 MB 
  getSmart Vri Åtter - Grønn.pps  1.61 MB 
  getSmart Dobbeltkrig - Grønn.pps  1.09 MB 

Regler - PDFStørr.:
  Regler - getSmart Grønn.pdf  384.97 KB