En viktig og lærerik aktivitet med mange av getSmart-produktene er å finne kort med samme verdi.

Den beste måten å gjøre dette på er å legge kortene opp etter «farge», som vist på neste side.