Matematikkvideoer

00080: Lineære funksjoner - Presentasjon av en funksjon som en tabell og et diagram

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Lineære funksjoner"

Utgitt: 2014-02-23

Varighet: 7 minutter og 55 sekunder

Denne videoen har tilhørende kompetansemål.

Denne videoen har tilhørende læringsmål.

Denne videoen har tilhørende oppgaver. Kontakt oss for tilgang.