Matematikkvideoer

00078: Lineære funksjoner - Hva er funksjoner?

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Lineære funksjoner"

I denne videoen går jeg igjennom hva en funksjoner og introduserer de fire representasjonene til en funksjon; tekst, tabell, graf og formel.

Utgitt: 2014-02-23

Varighet: 9 minutter og 9 sekunder

Denne videoen har tilhørende kompetansemål.