Matematikkvideoer

00048: Førstegradslikninger - Gjennomgang av en svært utfordrende førstegradslikning

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Førstegradslikninger"

I denne videoen løser jeg en svært utfordrende likning. For å få til denne likningen er man nødt til å faktorisere algebraiske uttrykk. Denne videoen er ment for ungdomsskoleelever som er dyktige i matematikk. Løsningen innebærer ikke bruk av fullstendig kvadrat eller abc-formelen.

Utgitt: 2013-10-26

Varighet: 10 minutter og 13 sekunder

Denne videoen har tilhørende kompetansemål.

Denne videoen har tilhørende oppgaver. Kontakt oss for tilgang.