Matematikkvideoer

00045: Førstegradslikninger - Sette prøve

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Førstegradslikninger"

I denne videoen løser jeg en førstegradslikning for deretter å sette prøve på likningen.

Utgitt: 2013-10-26

Varighet: 4 minutter og 56 sekunder

Denne videoen har tilhørende kompetansemål.

Denne videoen har tilhørende oppgaver. Kontakt oss for tilgang.