Matematikkvideoer

00044: Førstegradslikninger - Divisjons- og multiplikasjonsregelen

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Førstegradslikninger"

Divisjons- og multiplikasjonsregelen for likninger blir gjennomgått.

Utgitt: 2013-10-26

Varighet: 10 minutter og 15 sekunder

Denne videoen har tilhørende kompetansemål.

Denne videoen har tilhørende oppgaver. Kontakt oss for tilgang.