Matematikkvideoer

00029: Tallmønstre og figurtall - Rektangeltall og trekanttall

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Figurtall og tallmønstre"

I denne videoen viser jeg rektangeltallene representert som geometriske figurer som sammen danner et mønster. Jeg viser hvordan vi kan bruke det geometriske mønsteret til å finne neste tall i tallfølgen 2 6 12 20... Deretter viser jeg hvordan vi kan komme frem til henholdsvis eksplitsitt og rekursiv formel for det n-te rektangeltallet. Til slutt sammenlikner jeg rektangeltallene med trekanttallene og kommer frem til henholdsvis eksplisitt og rekursiv formel for det n-te trekanttallet.

Utgitt: 2013-10-17

Varighet: 11 minutter og 20 sekunder

Denne videoen har tilhørende kompetansemål.

Denne videoen har tilhørende oppgaver. Kontakt oss for tilgang.