Matematikkvideoer

00026: Tallmønstre - Teknikker

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Figurtall og tallmønstre"

I denne videoen går jeg igjennom en del teknikker som kan brukes for å finne tallmønstreret til tallfølger. Jeg ser på en del forskjellige tallfølger i videoen fordi ulike tallfølger krever ulike teknikker

Utgitt: 2013-10-17

Varighet: 7 minutter og 42 sekunder

Denne videoen har tilhørende kompetansemål.

Denne videoen har tilhørende oppgaver. Kontakt oss for tilgang.