Matematikkvideoer

00025: Tallmønstre - Introduksjon

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Figurtall og tallmønstre"

I denne videoen forklarer jeg hva et tallmønster er. Jeg går igjennom begrepet tallfølge og viser eksempler på noen enkle tallfølger. Til sist viser jeg Pascals trekant som et eksempel på et spennende tallmønster.

Utgitt: 2013-10-17

Varighet: 3 minutter og 42 sekunder

Denne videoen har tilhørende kompetansemål.

Denne videoen har tilhørende oppgaver. Kontakt oss for tilgang.