Matematikkvideoer

00024: Figurtall og tallmønstre - Kvadrattall

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Figurtall og tallmønstre"

I denne videoen viser jeg kvadrattallene representeret som geometriske figurer som sammen danner et mønster. Jeg går igjennom hvordan vi kan studere oppbygningen til hver figur for å finne ut hvor mange klosser må legges til for å bygge neste figur. Deretter viser jeg hvordan vi kan kommer frem til henholdsvis eksplisitt og rekursiv formel for det n-te kvadrattallet.

Utgitt: 2013-10-17

Varighet: 9 minutter og 42 sekunder

Denne videoen har tilhørende kompetansemål.

Denne videoen har tilhørende oppgaver. Kontakt oss for tilgang.