Matematikkvideoer

00022: Figurtall - Introduksjon

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Figurtall og tallmønstre"

I denne videoen går jeg igjennom hva figurtall er og hva vi bruker figurtall til. Jeg kommer med en presisis definisjon av figurtall fordi det er så mange dårlige forklaring i bøker og på nettet Deretter bruker jeg trekantallene som eksempel for å vise hvordan vi kan finne tallmønsteret til trekantatallene ved å studere det geometriske mønsterert som oppstår når hvert tall i tallfølgen 1 3 6 10 15 21 illustreres som en geometrisk figur (likesidet trekant). Til slutt viser jeg et eksempel på tredimensjonale figurtall (tetraedertallene).

Utgitt: 2013-10-17

Varighet: 6 minutter og 23 sekunder

Denne videoen har tilhørende kompetansemål.

Denne videoen har tilhørende oppgaver. Kontakt oss for tilgang.