Matematikkvideoer

00021: Tallmønstre - Uttrykk for n^3

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Figurtall og tallmønstre"

I denne oppgaven skal jeg vise hvordan vi kan finne et uttrykk for n^3 når vi vet at 1^3= 1 2^3= 3+ 5 3^3= 7 + 9 + 11 Målgruppe = ungdomsskole/vgs. Vanskelighetsgrad = høy

Utgitt: 2013-10-16

Varighet: 9 minutter og 47 sekunder

Denne videoen har tilhørende kompetansemål.

Denne videoen har tilhørende oppgaver. Kontakt oss for tilgang.