Matematikkvideoer

α00003: Førstegradslikninger - Flerleddete nevnere

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Førstegradslikninger"

Jeg gjennomgår en førstegradslikning med flerleddete nevnere i denne videoen. Jeg drøfter også hvilke x-verdier som ikke kan være løsninger av likningen.

Utgitt: 2013-10-03

Varighet: 3 minutter og 50 sekunder

Denne videoen har tilhørende kompetansemål.

Denne videoen har tilhørende oppgaver. Kontakt oss for tilgang.