Matematikkvideoer

α00001: Førstegradslikninger - Introduksjon

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Førstegradslikninger"

Introduksjon til emnet likninger med én ukjent. Likninger blir sammenliknet med en skålvekt.

Utgitt: 2013-10-03

Varighet: 7 minutter og 8 sekunder

Denne videoen har tilhørende kompetansemål.

Denne videoen har tilhørende oppgaver. Kontakt oss for tilgang.