Matematikkvideoer

Tallære

Tilbake til emne-oversikt
 • α00164: Tall og tallregning - Titallsystemet

  I denne videoen forklarer jeg hvordan titallsystemet er oppbygd. Jeg går også igjennom begrepene reelle tall, hele tall, naturlige tall og rasjonale- og irrasjonale tall. For mange i grunnskolen kan disse begrepene være tunge, men skjønner man resten av videoen så har man likevel utbytte av videoen.

  Utgitt: 2014-07-18

  Varighet: 7 minutter og 35 sekunder

 • α00165: Tall og tallregning - Tall på utvidet form

  I denne videoen viser jeg hvordan man kan skrive heltall på utvidet form.

  Utgitt: 2014-07-18

  Varighet: 4 minutter og 23 sekunder

 • α00166: Sammenlikning av størrelsen til tall

  I denne videoen går jeg igjennom ulikhetstegnene og viser hvordan man bruker de når tall sammenlignes.

  Utgitt: 2014-07-18

  Varighet: 3 minutter og 34 sekunder

 • α00167: Tall og tallregning - Desimaltall

  I denne videoen forklarer jeg hva som menes med desimaltall. I tillegg forklarer jeg begrepet desimaler. Jeg plasser et desimaltall på tallinja i tillegg til å se på hvordan to ulike desimaltall er bygd opp. Til slutt i videoen viser jeg hvordan man kan skrive desimaltall på utvidet form.

  Utgitt: 2014-07-18

  Varighet: 3 minutter og 43 sekunder

 • α00168: Tall og tallregning - Avrunding

  I denne videoen forklarer jeg hva som menes med avrunding og i hvilke tilfeller det er hensiktsmessig å avrunde. Tegnet for avrunding blir vist og forklart at det kalles tilnærmet-lik tegn. Til slutt i videoen viser jeg hvordan man runder av heltall (3 oppgaver).

  Utgitt: 2014-07-18

  Varighet: 3 minutter og 39 sekunder

 • α00169: Tall og tallregning - Avrunding av desimaltall

  I denne videoen går jeg igjennom 3 oppgaver der vi runder av desimaltall.

  Utgitt: 2014-07-18

  Varighet: 3 minutter og 4 sekunder

 • α00177: Tall og tallregning - Partall og oddetall

  I denne videoen går jeg igjennom partall og oddetall.

  Utgitt: 2014-07-22

  Varighet: 2 minutter og

 • α00178: Tall og tallregning - Primtall og sammensatte tall

  I denne videoen forklarer jeg hva som menes med primtall og sammensatte tall. Jeg kommer også med et eksempel der vi skal avgjøre om et tall er primtall.

  Utgitt: 2014-07-22

  Varighet: 3 minutter og 6 sekunder