Matematikkvideoer

Pythagoras læresetning

Tilbake til emne-oversikt
 • α00231: Pytagoras' læresetning

  I denne videoen introduserer jeg Pytagoras læresetning. Jeg går også gjennom et praktisk eksempel der vi skal finne ut lengden av en diagonal i en park.

  Utgitt: 2015-02-08

  Varighet: 14 minutter og 53 sekunder

 • β00232: Finne katet ved hjelp av Pytagoras' læresetning

  I denne videoen viser jeg hvordan man kan finne lengden av en katet ved hjelp av Pytagoras' læresetning hvis den andre kateten og hypotenusen er oppgitt. I denne videoen regner jeg med benevning. Jeg viser også hvordan man kan lage en formel for å finne den ene kateten uttrykt ved hypotenusen og den andre kateten.

  Utgitt: 2015-03-29

  Varighet: 10 minutter og 6 sekunder

 • α00233: Pytagoreisk talltrippel

  I denne videoen går jeg igjennom begrepet Pytagoreisk talltrippel. Jeg viser også hvordan i kan bruke Pytagoreiske talltripler til å løse spesielle oppgaver.

  Utgitt: 2015-02-08

  Varighet: 8 minutter og 56 sekunder

 • α00234: Pytagoras' og spesielle trekanter del 1

  I denne videoen går jeg igjennom egenskapene til en trekant med vinklene 30°, 60°, 90° ved å først se på en likesidet trekant som deles i to trekanter. Deretter løser jeg en oppgave der vi skal finne korteste katet når hypotenusen er kjent.

  Utgitt: 2015-02-08

  Varighet: 7 minutter og 41 sekunder

 • α00235: Pytagoras' og spesielle trekanter del 2

  I denne videoen viser jeg hvordan man kan finne de andre sidene i en 30°, 60°, 90° trekant når den lengste kateten er oppgitt. Jeg regner uten benevning i denne videoen.

  Utgitt: 2015-02-08

  Varighet: 9 minutter og 26 sekunder

 • β00236: Pytagoras' og spesielle trekanter del 2 (med benevning)

  I denne videoen viser jeg hvordan man kan finne de andre sidene i en 30°, 60°, 90° trekant når den lengste kateten er oppgitt. Jeg regner med benevning i denne videoen. Ellers er det samme oppgave som blir gjennomgått som i video 00235. Denne videoen er ment for de som ønsker utfordringer.

  Utgitt: 2015-02-08

  Varighet: 8 minutter og 12 sekunder

 • β00237:Finne uttrykk for høyden i en likesidet trekant_del 1

  I denne videoen viser jeg hvordan vi kan komme frem til et uttrykk for høyden, h i en likesidet trekant uttrykt ved sidelengden, s.

  Utgitt: 2015-02-18

  Varighet: 8 minutter og 56 sekunder

 • β00238: Finne uttrykk for høyden i en likesidet trekant_del 2

  I denne videoen fortsetter jeg der vi slapp i forrige video. Jeg viser hvordan vi kan bruke uttrykket for høyden i en trekant i oppgaver der vi har rettvinklete trekanter med vinklene 30°, 60°, 90°.

  Utgitt: 2015-02-18

  Varighet: 5 minutter og 54 sekunder

 • β00239: Forholdet mellom hypotenus og katet i en likebeint rettvinklet trekant

  I denne videoen bruker jeg Pythagoras' setning på en rettvinklet likebeint trekant. Setter lengden av katetene lik x og finner et uttrykk for hypotenusen.

  Utgitt: 2015-02-18

  Varighet: 8 minutter og 31 sekunder