Matematikkvideoer

Prosentregning

Tilbake til emne-oversikt
 • α00050: Prosentregning - Introduksjon

  I denne videoen forklarer jeg hva prosent betyr og viser hvordan man regner om mellom prosent, desimaltall og brøk. I videoen har vi unlatt å si at tegnet for prosent er %.

  Utgitt: 2013-10-27

  Varighet: 6 minutter og 34 sekunder

 • α00139: Omgjøring mellom prosent, desimaltall og brøk

  I denne videoen viser vi hvordan man gjør om mellom prosent, desimaltall og brøk.

  Utgitt: 2014-07-07

  Varighet: 12 minutter og 28 sekunder

 • α00141: Prosent Introduksjon av formel

  I denne videoen løser vi en oppgave der vi skal finne 5 % av en arv.

  Utgitt: 2014-07-27

  Varighet: 7 minutter og 24 sekunder

 • α00200: Prosentregning - Introduksjon av formel, del 2

  Vi tar utgangspunkt i løsningen på eksempelet i forrige video, og setter opp en generell formel for en slik oppgavetype.

  Utgitt: 2014-07-27

  Varighet: 6 minutter og 12 sekunder

 • α00142: Introduksjon av prosentfaktor

  I denne videoen går vi igjennom hva prosentfaktor er og hva den kan brukes til innenfor prosentregning.

  Utgitt: 2014-07-27

  Varighet: 5 minutter og 48 sekunder

 • α00192: Enkel beregning av prosentandeler

  I denne videoen viser jeg hvordan man i mange tilfeller svært enkelt kan regne ut prosentandeler uten å bruke en formel. Oppgavene er av en slik type at man kan sette opp den relevante brøken umiddelbart. Deretter kan man enten utvide brøken slik at nevneren blir 100 (i de tilfellene nevneren går opp i 100). Ellers kan man bare gjøre om brøken til desimaltall og flytte kommaet to plasser til høyre.

  Utgitt: 2014-07-28

  Varighet: 3 minutter og 20 sekunder

 • α00157: Prosent Rabatt av salgspris

  Her går vi igjennom hvordan man finner hvor stor prosentandel rabatten utgjør av en salgspris. NB! I slutten av videoen skulle det vært et prosenttegn før avrundingstegnet.

  Utgitt: 2014-07-14

  Varighet: 4 minutter og 12 sekunder

 • α00143: Prosentgrunnlag - Gjennomgang av begrepet

  Vi går i denne videoen igjennom en praktisk problemstilling der vi identifiserer prosentgrunnlaget ved hjelp av illustrasjoner. Vi viser her at en prosentvis øking og deretter en prosentvis reduksjon, ikke fører tilbake til opprinnelig prosentgrunnlag, og motsatt.

  Utgitt: 2014-07-09

  Varighet: 6 minutter og 4 sekunder

 • β00144: Prosent - Sammenlikning mellom to størrelser

  Her viser jeg hvordan man foretar en relativ, prosentvis sammenlikning mellom to størrelser. Jeg introduserer også en formeltrekant som kan brukes i prosentregning for de som ikke har lært seg likninger.

  Utgitt: 2014-07-10

  Varighet: 14 minutter og 14 sekunder

 • β00145: Prosentregning - Sammenlikning av størrelser del 2

  Her går jeg igjennom flere eksempler på relative, prosentvise sammenlikninger mellom størrelser.

  Utgitt: 2014-07-10

  Varighet: 11 minutter og 8 sekunder

 • β00146: Prosent - Sammenlikning av to størrelser del 3

  Her fortsetter vi med regneeksempelet fra forrige video.

  Utgitt: 2014-07-10

  Varighet: 6 minutter og 41 sekunder

 • α00147: Finne prosentgrunnlaget

  I denne videoen viser jeg hvordan vi finner prosentgrunnlaget ved å bruke en formeltrekant og veien om 1%.

  Utgitt: 2014-07-10

  Varighet: 10 minutter og 13 sekunder

 • α00148: Finne prosentgrunnlaget del 2

  I denne videoen regner jag med fler eksempler der vi skal finne prosentgrunnlaget ved å bruke formeltrekant og veien om 1%.

  Utgitt: 2014-07-10

  Varighet: 7 minutter og 10 sekunder

 • α00149: Finne prosentgrunnlag del 3

  Her forsetter jeg å regne med oppgaver der vi skal finne prosentgrunnalget.

  Utgitt: 2014-07-10

  Varighet: 3 minutter og 41 sekunder

 • α00150: Bruk av prosent i forbindelse med diagrammer

  I denne videoen går vi igjennom en oppgave der man skal hente informasjon ifra et linjediagram for å svare på spørsmål knyttet til prosent.

  Utgitt: 2014-07-12

  Varighet: 12 minutter og 56 sekunder

 • α00151: Prosentpoeng

  I denne videon går jeg igjennom forskjellen på relative og absolutte endringer.

  Utgitt: 2014-07-13

  Varighet: 6 minutter og 32 sekunder

 • α00152: Prosentpoeng del 2

  Her løser jeg en oppgave som omhandler relative og absolutte endringer.

  Utgitt: 2014-07-13

  Varighet: 11 minutter og 10 sekunder

 • β00153: Vekstfaktor

  Her går jeg igjennom vekstfaktor og hvordan det brukes.

  Utgitt: 2014-07-13

  Varighet: 10 minutter og 18 sekunder

 • β00154: Vekstfaktor del 2

  Her går jeg igjennom bruk a vekstfaktor når vi regner oss tilbake i tid, og presenterer en formel for dette i tillegg til å presentere en generell formel for utregningen av sluttverdi. (Slik som vi gjorde i forrige video)

  Utgitt: 2014-07-13

  Varighet: 4 minutter og 2 sekunder

 • β00155: Vekstfaktor del 3

  Her går jeg igjennom en oppgave med vekstfaktor.

  Utgitt: 2014-07-13

  Varighet: 11 minutter og 11 sekunder

 • Σ00156: Vekstfaktor - Finne p %

  Her løser vi en vanskelig oppgave som går ut på å finne årlig prosentvis økning, p %. Denne videoen er så pass krevende at man bør kunne likninger og potensregning fra før. Tema som gjennomgås ligger litt utenfor pensum i grunnskolen.

  Utgitt: 2014-07-13

  Varighet: 15 minutter og 1 sekunder

 • α00158: Prosentregning -Rregning med merverdiavgift

  Forklarer hva merverdiavgift er og hvordan man regner med det. Jeg går også igjennom generell informasjon om moms.

  Utgitt: 2014-07-14

  Varighet: 11 minutter og 35 sekunder

 • α00159: Prosentreging - Regning med merverdiavgift del 2

  I denne videoen fortsetter jeg å regne med merverdiavgift og regner ut hvor mye moms som går til staten ved et kinobesøk.

  Utgitt: 2014-07-14

  Varighet: 12 minutter og 10 sekunder

 • α00160: Regning med renter del 1

  I denne videoen kommer jeg med en definisjon på begrepet rente og går igjennom et enkelt eksempel der man beregner renter for to måneder av et år.

  Utgitt: 2014-07-14

  Varighet: 6 minutter og 37 sekunder

 • α00161: Prosentregning - Regning med renter del 2

  I denne videoen presenterer jeg en renteformel som gjelder for deler av et år. Jeg viser også hvordan man beregner antall rentedager ved hjelp av "knoketeknikken". Jeg går så igjennom et eksempel der vi beregner rentene på et inskudd i en bank, når pengene står inne i et visst tidsrom.

  Utgitt: 2014-07-15

  Varighet: 12 minutter og 54 sekunder

 • α00162: Prosent og promille del 1

  I denne videoen blir begrepet promille introdusert. Jeg forklarer hvilke situasjoner det er hensiktsmessig å bruke promille og regner på et sammensatt, parktisk eksempel om promillekontroll. Dette er den første delen av videoen der spørsmål a) av promillekontrolloppgaven blir besvart.

  Utgitt: 2014-07-14

  Varighet: 16 minutter og 32 sekunder

 • α00163: Prosent og promille del 2

  Dette er video nummer to om regning med prosent og promille der spørsmål b) ifra forrige video blir besvart.

  Utgitt: 2014-07-14

  Varighet: 9 minutter og 14 sekunder

 • 00049: getSmart Prosentregning - Gjennomgang av noen aktiviteter

  I denne videoen viser jeg noen eksempler på hensiktsmessige aktivieter med kortene. Jeg viser også hvor man går på nettsiden www.getsmart.no for å finne frem til en aktivitet som passer godt som første aktivitet med de fleste getSmart produktene. Et stykke ut i videoen viser jeg hvordan man kan jobbe med noen av kortene for å trene elevene i prosentvis endring. I denne sammenheng knytter jeg bruken av kortene opp mot praktiske oppgaver fra dagliglivet.

  Utgitt: 2013-10-27

  Varighet: 15 minutter og 13 sekunder