Matematikkvideoer

Polygoner

Tilbake til emne-oversikt
 • α00222: Todimensjonale figurer del 1

  I denne videoen går jeg igjennom begrepet Polygon (mangekant). Jeg definerer også begrepet regelmessig mangekant, Deretter går jeg over til å se på firkanter som er en type mangekant. Jeg går igjennom begrepet trapes.

  Utgitt: 2015-01-04

  Varighet: 7 minutter og 14 sekunder

 • β00223: Finne arealformelen for trapes

  I denne videoen går jeg igjennom hvordan vi kan utlede formelen for arealet av en trapes.

  Utgitt: 2015-02-01

  Varighet: 13 minutter og 24 sekunder

 • α00224: Todimensjonale figurer - rektangel

  I denne videoen definerer jeg begrepet rektangel og går igjennom egenskapene til rektangelet. I tillegg går jeg igjennom en praktisk oppgave.

  Utgitt: 2015-02-01

  Varighet: 11 minutter og 10 sekunder

 • α00225:Todimensjonale figurer -Parallellogram

  I denne videoen definerer jeg begrepet parallellogram. Jeg går også Til slutt går jeg igjennom et praktisk eksempel.

  Utgitt: 2015-02-01

  Varighet: 7 minutter og 9 sekunder

 • α00226: Todimensjonale figurer - Rombe

  I denne videoen definerer jeg begrepet rombe. Jeg går også igjennom egenskapene til romben. Til slutt går jeg igjennom et praktisk eksempel.

  Utgitt: 2015-02-01

  Varighet: 11 minutter og 24 sekunder

 • α00227: Todimensjonale figurer - Kvadrat

  I denne videoen definerer jeg begrepet kvadrat. Jeg går også igjennom egenskapene ved kvadratet. Til slutt går jeg igjennom et praktisk eksempel.

  Utgitt: 2015-02-01

  Varighet: 9 minutter og 58 sekunder

 • α00228 Todimensjonale figurer - Trekanter del 1

  I denne videoen definerer jeg begrepet trekant. Deretter går jeg igjennom et praktisk eksempel.

  Utgitt: 2015-02-02

  Varighet: 8 minutter og 5 sekunder

 • α00229: Spesielle trekanter

  I denne videoen går jeg igjennom trekanter med spesielle navn, feks likebeint trekant.

  Utgitt: 2015-02-02

  Varighet: 7 minutter og 13 sekunder

 • α00230:Todimensjonale figurer - Begrepsstruktur

  I denne videoen viser jeg en oversikt over trekantene og firkantene vi har vært igjennom. Da er det lett å se at et kvadrat er en type rektangel etc.

  Utgitt: 2015-02-02

  Varighet: 4 minutter og 12 sekunder