Matematikkvideoer

Måleenheter

Tilbake til emne-oversikt
 • α00201: Geometri og måling - Introduksjon

  I denne videoen kommer jeg med en introduksjon til geometri og måling som er to av hovedområdene i matematikk. Jeg sier at jeg behandler de to hovedområdene samlet da mange av emnene passer inn begge steder.

  Utgitt: 2014-08-03

  Varighet: 10 minutter og 35 sekunder

 • α00202: Lengdeenheter del 1

  I denne videoen går jeg igjennom de vanligste lengdeenhetene og viser hvordan jeg man regner om mellom dem.

  Utgitt: 2014-08-03

  Varighet: 6 minutter og 17 sekunder

 • α00204: Lengdeenheter del 2

  I denne videoen fortsetter med lengdeenheter. Jeg viser hvordan man regner med benevning og går også igjennom et eksempel fra friidrett der vi skal oppgi verdensrekorden for menn i kulestøt i dm.

  Utgitt: 2014-08-03

  Varighet: 10 minutter og 55 sekunder

 • α00205:Arealenheter del 1

  I denne videoen forklarer jeg hva som menes med areal og hvilke måleenheter vi vanligvis bruker når vi måler et areal. Jeg viser også hvordan man regner om mellom arealenheter, både med og uten benevning.

  Utgitt: 2014-08-03

  Varighet: 9 minutter og 28 sekunder

 • α00206: Arealenheter del 2

  I denne videoen går vi igjennom eksempler der vi skal regne mellom arealenheter. Blant annet går en oppgave ut på å oppgi Norges flateinnhold (areal) i kvadratmeter og i dekar. Til slutt går jeg også igjennom at man bør tenke på hvordan oppgir svar. Jeg bruker standardform fordi det i eksempelet om arealet av Norge er hensiktsmessig.

  Utgitt: 2014-08-03

  Varighet: 7 minutter og 36 sekunder

 • β00207:Arealenheter del 3

  I denne videoen viser jeg hvordan man kan regne om mellom arealenheter ved å ha forholdet mellom lengdeenheter automatisert. Metoden fokuserer på forståelse og gjør det enklere å kunne regne om mellom arealenheter uten hjelpemidler.

  Utgitt: 2014-08-03

  Varighet: 14 minutter og 10 sekunder

 • α00208:Volumenheter del 1

  I denne videoen går jeg igjennom begrepet volum og forklarer at vi har to typer måleenheter for volum, henholdsvis "kubikkrekka" og literrekka. Jeg går igjennom de vanligste volumenhetene og viser to en oversikt over hvordan man kan regne mellom de to gruppene fordi 1 liter er lik 1 kubikkdesimeter. Jeg går også igjennom et par eksempler på hvordan man gjør om mellom volumenheter.

  Utgitt: 2014-08-04

  Varighet: 8 minutter og 46 sekunder

 • α00209:Masseenheter

  I denne videoen går jeg igjennom begrepet masse og lister opp de vanligste måleenhetene for masse. Jeg å viser også at det kan være hensiktsmessig å oppgi svar på standardform, for eksempel når jeg gjør om 1800 kg til g. Til slutt går jeg også igjennom hvordan man regner med benevning når vi regner om mellom masseenheter.

  Utgitt: 2014-08-09

  Varighet: 10 minutter og 30 sekunder

 • α00210: Tidsenheter del 1

  I denne videoen går jeg igjennom de vanligste måleenhetene for tid. Jeg nevner også måleenheter om er avledet av astronomiske hendelser, uker (døgn, uke, måned, år) og forklarer hvorfor disse ikke brukes så mye i matematikkfaget. Jeg viser også et eksempel hvor vi gjør om fra sekunder til minutter.

  Utgitt: 2014-08-09

  Varighet: 6 minutter og 8 sekunder

 • β00211:Tidsenheter del 2

  I denne videoen går jeg igjennom eksempelet fra forrige video der vi skulle gjøre om 40 sekunder til minutter. Denne gangen regner vi med benevning, Her får vi da brudden brøk slik at vi får litt repetisjon av brøkregning. Mot slutten av videoen går jeg igjennom hvordan man ved hjelp av hoderegning kan gjøre om 1,4 timer til minutter. Jeg avslutter videoen med å viser hvordan man gjøre omgjøringen fra timer til minutter med riktig føring med benevning.

  Utgitt: 2014-08-11

  Varighet: 8 minutter og 59 sekunder

 • β00246: Måleusikkerhet

  I denne videoen snakker jeg om måleusikkerhet. Jeg ser på målene til lengde og bredde av en sandkasse.

  Utgitt: 2015-02-21

  Varighet: 8 minutter og 23 sekunder

 • β00247: Gjeldende siffer

  I denne videoen går jeg igjennom begrepet gjeldende siffer og reglene som da gjelder. Jeg går også igjennom et praktisk eksempel der jeg beregner arealet av en sandkasse.

  Utgitt: 2015-02-21

  Varighet: 12 minutter og 9 sekunder

 • β00248: Gjeldende siffer del 2

  I denne videoen går jeg igjennom et eksempel der jeg oppgir volumet av et basseng på standardform for at antall gjeldende siffer skal bli riktig.

  Utgitt: 2015-02-21

  Varighet: 11 minutter og 1 sekunder