Matematikkvideoer

Kombinatorikk

Tilbake til emne-oversikt
 • α00283: Introduksjon til kombinatorikk

  I denne videoen går jeg igjennom hva begrepet kombinatorikk omfatter. Jeg repeterer nok en gang begrepet utfallsrom. Ca. midt i videoen går jeg igjennom en situasjon der man ser på antall kombinasjoner av forrett, hovedrett og dessert ved hjelp av et valgtre. Avslutter videoen med produktsetningen.

  Utgitt: 2016-07-20

  Varighet: 11 minutter og 22 sekunder

 • α00284: Utvalg med og uten tilbakelegging

  I denne videoen går jeg igjennom et forsøk der man trekker 2 blyanter av en populasjon på 5 blyanter. Begrepene utvalg med og uten tilbakelegging blir gjennomgått. Forsøket blir etterpå sammenlignet med et eksempel med is der man velger to iskuler til en is og man kan velge mellom 5 ulike farger. Her blir begrepene ordnet og uordnet introdusert.

  Utgitt: 2016-07-20

  Varighet: 14 minutter og 13 sekunder

 • α00285: Kombinatorikk og sannsynlighet - Illustrasjoner av utfallsrom

  I denne videoen viser jeg tre ulike måter man kan illustrere et utfallsrom på. Jeg går også igjennom tre oppgaver der vi også finne sannsynligheten for at hendelser skal inntreffe og vi bruker illustrasjonene av utfallsrommet til å finne gunstige og mulige utfall som vi igjen bruker til å regne ut sannsynligheten for de ulike hendelsene.

  Utgitt: 2016-07-20

  Varighet: 13 minutter og 53 sekunder

 • α00286: Kombinatorikk - Introduksjon av begrepet fakultet

  I denne videoen ser vi på et eksempel der 3 personer skal sitte på en benk og vi skal finne ut hvor mange rekkefølger de kan sitte i. Her brukes først oppramsingsmetoden. Deretter defineres begrepet fakultet før vi avslutter med en regel man kan bruke på slike situasjoner som i eksempelet.

  Utgitt: 2016-07-20

  Varighet: 10 minutter og

 • α00287: Kombinatorikk - Kodelås

  I denne videoen går jeg igjennom en oppgave der man skal finne ut hvor mange låskombinasjoner en lås med fire siffer har. I oppgave b økes vanskelighetsgraden da eieren av kodelåsen vet at første siffer er entell 2 eller 5 og at det ikke er noen 6-tall i koden. Hvor mange låskombinasjoner må han da maksimalt teste om han skal være sikker på å få opp låsen?

  Utgitt: 2016-07-22

  Varighet: 7 minutter og 15 sekunder

 • β00288:: gjennomgang av en litt utfordrende oppgave

  I denne videoen går jeg igjennom en kombinatorikk-oppgave hentet fra Oslo kommunes heldagsprøve for 10. trinn våren 2016. Denne oppgaven var det mange som ikke fikk til. Videoen er likevel merket som alfa (relativ enkel å forstå) fordi problemet egentlig ikke er så vanskelig å løse.

  Utgitt: 2016-07-22

  Varighet: 7 minutter og 13 sekunder