Matematikkvideoer

Brøkregning

Tilbake til emne-oversikt
 • α00115: Brøk - Introduksjon

  I denne videoen forteller jeg hva brøk er. Jeg går igjennom hva som skal til for at brøken har en verdi som er henholdvis under en, lik en og over en. Til slutt går jeg igjennom brøker med spesielle navn; kvart, halv og trekvart.

  Utgitt: 2014-06-29

  Varighet: 6 minutter og 3 sekunder

 • α00116: Brøkregning - Introduksjon til tekstoppgaver

  I denne videoen går jeg gjennom en tekstoppgave som går ut på å finne ut hvor stor brøkdel av timen som er gått. Jeg viser to måter å tenke på. Introduserer også til en viss grad hvordan man kan forkorte en brøk.

  Utgitt: 2014-06-29

  Varighet: 7 minutter og 3 sekunder

 • α00117: Omgjøring av brøk til desimaltall

  I denne videoen viser jeg hvordan man gjør om brøk til desimaltall. Jeg viser også hvordan dette enkelt gjøres dersom nevnerne i brøkene er dekadiske enheter.

  Utgitt: 2014-06-29

  Varighet: 5 minutter og 14 sekunder

 • α00118: Blandet tall og uekte brøk

  I denne videoen går jeg igjennom begrepene blandet tall og uekte brøk og viser også hvordan man gjør om begge veier. Jeg forklarer også begrepet andel i videoen.

  Utgitt: 2014-07-27

  Varighet: 7 minutter og 27 sekunder

 • α00119: Faktorisering - introduksjon

  I denne videoen forklarer jeg hva faktorisering av tall er .Jeg tar ikke med faktorisering av algebrauttrykk. Jeg går selvfølgelig også igjennom primtallfaktorisering. Eksemplene jeg går igjennom er relativt enkle.

  Utgitt: 2014-06-29

  Varighet: 8 minutter og 2 sekunder

 • β00120: Faktorisering del 2

  I denne videoen går jeg igjennom hvordan man primtallfaktoriserer store tall. Jeg lærer bort teknikker for å finne ut om et tall er delelig med for eksempel 5 og 3. Jeg går derfor også igjennom tverrsum og bruken av den. Vanskelighetsgraden er en del høyere i del 2 enn del 1.

  Utgitt: 2014-06-29

  Varighet: 6 minutter og 6 sekunder

 • α00121. Utviding og forkorting av brøk

  I denne videoen går jeg igjennom begrepene forkorte- og utvide brøk. Jeg går igjennom forkorting av brøk med forskjellige metoder, blant annet primtallfaktoriseringsmetoden. Brøkene som forkortes er veldig enkle.

  Utgitt: 2014-06-29

  Varighet: 9 minutter og 51 sekunder

 • β00122: Forkorting av brøk del 2

  I denne videoen går jeg blant annet igjennom en litt vanskelig brøk slik at man får bruk for del man lærte om primtallfaktorisering i del 2 av det emnet.

  Utgitt: 2014-06-29

  Varighet: 7 minutter og 31 sekunder

 • α00123: Minste felles multiplum og største felles faktor

  I denne videoen går jeg igjennom begrepene minste felles multiplum og største felles faktor (største felles mål). Jeg kunne kanskje vært litt mer nøyaktig i forklaringer. Derfor kommer en ekstra video i dette emnet med flere eksempler og eventuelle oppklaringer.

  Utgitt: 2014-06-30

  Varighet: 8 minutter og 26 sekunder

 • β00124: MFM og SFF del 2

  I denne videoen kommer jeg med flere eksempler og oppklarer noe av det som kanskje ble for dårlig forkart i del1.

  Utgitt: 2014-06-30

  Varighet: 10 minutter og 53 sekunder

 • α00128: Addisjon og subtraksjon av brøker

  I denne videoen går vi gjennom addisjon og subtraksjon av brøker.

  Utgitt: 2014-07-02

  Varighet: 9 minutter og 16 sekunder

 • α00129: Addisjon og subtraksjon av brøker del 2

  I denne videoen lærer vi om addisjon og subtraksjon av brøker med litt vanskeligere eksempler enn i den forrige videoen.

  Utgitt: 2014-07-02

  Varighet: 12 minutter og 53 sekunder

 • α00130: Multiplikasjon av brøk

  I denne videoen går vi igjennom multiplikasjon av brøk.

  Utgitt: 2014-07-27

  Varighet: 8 minutter og 21 sekunder

 • β00131: Multipliksjon av brøk del 2

  I denne videoen går vi igjennom multiplikasjon av brøk med litt vanskeligere eksempler.

  Utgitt: 2014-07-04

  Varighet: 10 minutter og 54 sekunder

 • β00132: Multiplikasjon av brøk tekstoppgave

  I denne videoen går vi igjennom hvordan man løser tekstoppgaver som innebærer multiplikasjon.

  Utgitt: 2014-07-04

  Varighet: 2 minutter og 48 sekunder

 • α00133: Divisjon av brøk

  I denne videoen går vi igjennom divisjon av brøker.

  Utgitt: 2014-07-04

  Varighet: 9 minutter og 9 sekunder

 • β00134: Brudden brøk del 1

  I denne videoen forklarer jeg hva brudden brøk er og viser hvordan man ender opp med multiplikasjon av to brøker ved å utvide den brudne brøken med den omvendte nevneren.

  Utgitt: 2014-07-04

  Varighet: 11 minutter og 50 sekunder

 • β00135: Brudden brøk del2

  Her går vi igjennom flere regneeksempler med brudden brøk.

  Utgitt: 2014-07-04

  Varighet: 7 minutter og 50 sekunder

 • β00136: Brudden brøk i benevninger

  Her går vi igjennom et eksempel på hvordan man regner med brudden brøk i vei, fart, tid oppgave.

  Utgitt: 2014-07-05

  Varighet: 9 minutter og 34 sekunder

 • α00140: Forholdstall og brøk

  I denne videoen forklarer jeg hva et forholdstall og hvordan det brukes.

  Utgitt: 2014-07-08

  Varighet: 11 minutter og