Produkter

getSmart Kids: Regning med tall!

img
Klikk for en gjennomgang

Det anbefales å laste ned
en demonstrasjons-PowerPoint.

1 - 9140,- NOK
10 - 49119,- NOK
50 +99,- NOK

Alder: 7 år og oppover

Selv om dette er en Kids-variant er det ikke slik at denne kortstokken er forbeholdt de minste. getSmart Kids – Regning med tall egner seg for elever i hele grunnskolen. Man kan spille alt fra "tiervenner" og multiplikasjonspill til brøk, primtall- og overslagsspill. Denne kortstokken har en enklere utforming enn kortene i den ordinære getSmart-serien. Man kan ikke spille vanlig kortspill med dette produktet i og med at kortene ikke har de tradisjonelle verdiene påført. Kortene har en vannrett fargekode øverst og nederst med fire innringede tall i midten. I tillegg står det et tall (i stort format) øverst på kortet. Hvordan man spiller med kortene avhenger helt av hvilket spill man spiller. Noen kort er såkalte "spesialkort/billedkort" som for eksempel endrer spilleretning osv. for å gjøre noen av spillene enda morsommere. Differensieringsmulighetene er enorme med dette produktet. Her kan man med de samme kortene få matematiske utfordringer både for 6 åringer og 16 åringer!

Kompetansemål

Følgende årstrinn blir dekket av produktet; 2 4 7 10

Indikerer at aktiviteter med produktet gjør at elevene får dekket hele gjeldende kompetansemål.
Indikerer at aktiviteter med produktet gjør at elevene får dekket deler av gjeldende kompetansemål.
Indikerer at aktiviteter med produktet gjør at elevene får dekket noe av gjeldende kompetansemål.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • telle til 100, dele opp og bygge mengder opp til 10, sette sammen og dele opp tiergrupper
  (Kompetansemål etter 2. årstrinn, hovedområdet «Tall»)
 • anslå og bestemme antall ved hoderegning, bruk av tellemateriell og skriftlige notater, gjennomføre overslagsregning med enkle tall og vurdere svar
  (Kompetansemål etter 4. årstrinn, hovedområdet «Tall»)
 • utvikle og bruke ulike regnemetoder for addisjon og subtraksjon av flersifrede tall både i hodet og på papiret
  (Kompetansemål etter 4. årstrinn, hovedområdet «Tall»)
 • bruke den lille multiplikasjonstabellen og gjennomføre multiplikasjon og divisjon knyttet til ulike praktiske situasjoner
  (Kompetansemål etter 4. årstrinn, hovedområdet «Tall»)
 • beskrive plassverdisystemet for desimaltall, regne med positive og negative heltall, desimaltall, brøker og prosent, og plassere dem på tallinjen og bruke lommeregner i beregninger
  (Kompetansemål etter 7. årstrinn, hovedområdet «Tall og algebra»)
 • vurdere sjanser i dagligdagse sammenhenger, spill og eksperimenter og beregne sannsynlighet i enkle situasjoner
  (Kompetansemål etter 7. årstrinn, hovedområdet «Statistikk og sannsynlighet»)
 • sammenligne og regne om heltall, desimaltall, brøker, prosent, promille og tall på standardform og uttrykke slike tall på varierte måter
  (Kompetansemål etter 10. årstrinn, hovedområdet «Tall og algebra»)
 • bruke faktorer, potenser, kvadratrøtter og primtall i beregninge
  (Kompetansemål etter 10. årstrinn, hovedområdet «Tall og algebra»)
 • bestemme sannsynligheter gjennom eksperimentering, simulering og beregning i dagligdagse sammenhenger og spill *
  (Kompetansemål etter 10. årstrinn, hovedområdet «Statistikk, sannsynlighet og kombinatorikk»)
 • beskrive utfallsrom og uttrykke sannsynligheter som brøk, prosent og desimaltall *
  (Kompetansemål etter 10. årstrinn, hovedområdet «Statistikk, sannsynlighet og kombinatorikk»)
 • vise med eksempler og bestemme antall muligheter i enkle kombinatoriske problemer *
  (Kompetansemål etter 10. årstrinn, hovedområdet «Statistikk, sannsynlighet og kombinatorikk»)

 • *For å arbeide mot dette kompetansemålet må man spille «Intervallkrig med satsing»

Dokumenter

Regler - PowerPointStørr.:
  MultiMatch - getSmart Kids - Tallregning.pps  1.53 MB 

Regler - PDFStørr.:
  Regler - getSmart Kids - Tallregning.pdf  381.53 KB