Produkter

getSmart Grå

img
Klikk for en gjennomgang

Det anbefales å se et eksempel på en svært lærerik aktivitet.

1 - 9140,- NOK
10 - 49119,- NOK
50 +99,- NOK

Alder: 14 år og oppover

Denne kortstokken omhandler emnet algebra. Den var opprinnelig kun beregnet til bruk i den videregående opplæring (Vg1T). Vi har nå endret på dette! Ved å ta vekk ti kort passer kortstokken også for elever på ungdomstrinnet. Å fjerne noen kort er på ungdomsskolenivå er helt nødvendig for å holde seg innenfor kompetansemålene i Kunnskapsløftet. Totalt sett gir kortstokken trening i potensregning (her også n-te røtter og brøk eksponenter), brøkregning og kvadratsetningene. Det er utarbeidet egne regler som er for ungdomstrinnet som sikrer at man ikke får utover pensum. Før man spiller egne spill med kortene bør man sitte i en gruppe å finne matchende kort (kort beskriver samme funksjon). Denne prosessen er svært lærerik, men det kan ta litt tid før man kan gå over til egne spill med kortene.

img img img img

Kompetansemål

Følgende årstrinn blir dekket av produktet; 10 Vg1T S1

Indikerer at aktiviteter med produktet gjør at elevene får dekket hele gjeldende kompetansemål.
Indikerer at aktiviteter med produktet gjør at elevene får dekket deler av gjeldende kompetansemål.
Indikerer at aktiviteter med produktet gjør at elevene får dekket noe av gjeldende kompetansemål.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • regne med brøk og utføre divisjon av brøker samt forenkling av brøkuttrykk
  (Kompetansemål etter 10. årstrinn, hovedområdet «Tall og algebra»)
 • bruke faktorer, potenser, kvadratrøtter og primtall i beregninger
  (Kompetansemål etter 10. årstrinn, hovedområdet «Tall og algebra»)
 • utvikle, bruke og gjøre rede for metoder ved hoderegning, overslagsregning og skriftlig regning tilknyttet de fire regneartene
  (Kompetansemål etter 10. årstrinn, hovedområdet «Tall og algebra»)
 • behandle og faktorisere enkle algebraiske uttrykk, regne med formler, parenteser og brøkuttrykk med ett ledd i nevner
  (Kompetansemål etter 10. årstrinn, hovedområdet «Tall og algebra»)
 • regne med potenser med rasjonal eksponent og tall på standardform, bokstavuttrykk, formler, parentesuttrykk, rasjonale og kvadratiske uttrykk med tall og bokstaver og bruke kvadratsetningene til å faktorisere algebraiske uttrykk
  (Kompetansemål etter Vg1T, hovedområdet «Tall og algebra»)
 • regne med potenser, formler, parentesuttrykk og rasjonale og kvadratiske uttrykk med tall og bokstaver
  (Kompetansemål etter S1, hovedområdet «Algebra»)

Dokumenter

Regler - PowerPointStørr.:
  getSmart Vri Åtter - Grå.pps  1.75 MB 

Regler - PDFStørr.:
  Regler - getSmart Grå - Videregående.pdf  427.17 KB 
  Regler - getSmart Grå - Ungdomstrinnet.pdf  425.75 KB